6 schrijftips voor duidelijke teksten

Iemand wil iets van je en stuurt een tekst. Je leest zinnen als: De stichting heeft als taak het functioneren van de aangesloten scholen te optimaliseren, de kwaliteit te borgen en de beschikbare middelen doelmatig en efficiënt te besteden (wervende tekst school). Met de maatregelen wordt beoogd de vitaliteit van het gebied een impuls te…

Lees meer